Skip to content

Cenník

ZÁKLADNÉ VÝKONY:

Priama platba S príspevkom ZP
Komplexné stomatologické vyšetrenie 42,90€ 0€
Preventívna stomatologická prehliadka 21,50€ 0€
Odborná konzultácia, stanovenie liečebného plánu 15,00€ 0€
Objednanie mimo ordinačných hodín 20,00€ 20,00€
Pohotovostný príchod lekára 100,00€ 100,00€
RTG snímka digitálna intraorálna 18,00€ 10,00€
Digitálne OPG 42,00€ 14,00€
Injekčná anestézia 18,00€ 10,00€
Krátky administratívny úkon 6,00€ 0€
Dlhý administratívny úkon 21,00€ 15,00€
Nedostavenie sa na objednaný termín bez ospravedlnenia, za každých začatých 30 minút 50,00€ 50,00€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA:

Priama platba S príspevkom ZP
Nasadenie kofferdamu 10,00€ 10,00€
Výplň fotokompozitná od 75,00€ od 60,00€
Rozsiahla rekonštrukcia zuba fotokompozitom 140,00€ 100,00€
Dostavba zuba duálne tuhnúcim kompozitom 110,00€ 70,00€
Výplň skloionomérnym cementom, dlhodobo provizórna výplň od 35,00€ od 35,00€
Pečatenie stáleho zuba 20,00€ 20,00€
Gingivektómia pomocou VFP od 20,00€ od 20,00€
Endodontické ošetrenie zuba podľa počtu koreňových kanálikov od 145,00€ od 100,00€
Preendodontická dostavba zuba 50,00€ 50,00€
Použitie materiálu MTA 30,00€ 30,00€
Aplikácia FRC čapu do koreňového kanálika 30,00€ 30,00€
Aplikácia dezinfekčnej vložky do koreňového kanálika 35,00€ 35,00€
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne od 35,00€ od 35,00€
Vnútorné bielenie 1 zub 80,00€ 80,00€
Vonkajšie bielenie 1 čeľusť 125,00€ 125,00€
Margin relocation - dostavba hlbokého defektu zuba 40,00€ 40,00€
Dlaha zo sklenených vlákien od 120,00€ od 120,00€

CHIRURGICKÉ VÝKONY:

Priama platba S príspevkom ZP
Intraorálna incízia 38,00€ 20,00€
Extrakcia zuba od 55,00€ 0d 40,00€
Chirurgická extrakcia zuba od 160,00€ od 100,00€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 24,00€ 15,00€
Zastavenie poextrakčného krvácania 33,00€ 15,00€
Sutúra extrakčnej rany 18,00€ 10,00€
Frenulektómia 80,00€ 80,00€
Chirurgické prehĺbenie vestibula 120,00€ 120,00€
Sondáž slinnej žľazy 20,00€ 20,00€
Resekcia koreňového hrotu od 275,00€ od 200,00€
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 205,00€ 120,00€
Egalizácia alveolárneho výbežku od 108,00€ od 50,00€
Príplatok za komplikovaný chirurgický výkon 60,00€ 60,00€

PROTETIKA:

Priama platba S príspevkom ZP
Alginátový odtlačok 10,00€ 10,00€
Silikónový odtlačok 20,00€ 20,00€
Silikónový registrát zhryzu 10,00€ 10,00€
Separácia korunky 15,00€ 15,00€
Stiahnutie korunky 24,00€ 15,00€
Sádrové študijné modely 20,00€ 20,00€
Wax-up na 1 zub 30,00€ 30,00€
Mock-up na 1 zub 30,00€ 30,00€
Korunka/člen - kovokeramika od 250,00€ od 250,00€
Korunka/člen - zirkónoxidová keramika od 250,00€ od 250,00€
Korunka/člen - celokeramika 350,00€ 350,00€
Inlay/onlay/overlay keramická 250,00€ 250,00€
Inlay/onlay/overlay kompozitná 175,00€ 175,00€
Provizórna korunka/člen - frézovaná kompozitná od 55,00€ od 55,00€
Celková snímateľná náhrada 300,00€ 180,50€
Celková imediátna náhrada 180,00€ 180,00€
Čiastočne snímateľná náhrada - 1 čeľusť od 390,00€ od 300,00€
Čiastočne snímateľná náhrada - deflex 440,00€ 350,00€
Čiastočne snímateľná imediátna náhrada od 90,00 € od 80,00€
Individuálny nosič na bielenie 1 čeľusť 50,00€ 50,00€
Dlaha proti bruxizmu 80,00€ 80,00€
Dlahy proti chrápaniu 120,00€ 120,00€
Športový chránič chrupu od 75,00€ od 75,00€

PEDOSTOMATOLOGICKÉ VÝKONY:

Priama platba S príspevkom ZP
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 42,90€ 0,00€
Preventívna pedostomatologická prehliadka 16,00€ 0,00€
Pečatenie dočasného zuba 15,00€ 15,00€
Dočasná výplň mliečneho zuba 18,00€ 10,00€
Výplň dočasného zuba skloionomérny cement 65,00€ 20,00€
Výplň dočasného zuba kompozit, kompomér 70,00€ 25,00€
Paliatívne endodontické ošetrenie dočasného zuba 27,00€ 15,00€
Extrakcia dočasného zuba od 29,00€ od 20,00€
Príplatok za nespolupracujúce dieťa 15,00€ 15,00€