Skip to content

Cenník

ZÁKLADNÉ VÝKONY:

Vstupné stomatologické vyšetrenie (+2x bite wing RTG vyšetrenie) 50,00€
Preventívna prehliadka 20,00€
Odborná konzultácia, stanovenie liečebného plánu 20,00€
Objednanie mimo ordinačných hodín 20,00€
Pohotovostný príchod lekára 50,00€
Pohotovostný príchod lekára 21:00-06:00 100,00€
RTG snímka digitálna intraorálna 10,00€
Digitálne OPG 15,00€
Injekčná anestézia 10,00€
Krátky administratívny úkon 6,00€
Dlhý administratívny úkon 15,00€
Nedostavenie sa na objednaný termín bez ospravedlnenia, za každých začatých 30 minút 30,00€

ZÁCHOVNÁ STOMATOLÓGIA:

Nasadenie kofferdamu 10,00€
Výplň fotokompozitná od 50,00€
Rozsiahla rekonštrukcia zuba fotokompozitom 100,00€
Dostavba zuba duálne tuhnúcim kompozitom 70,00€
Výplň skloionomérnym cementom, dlhodobo provizórna výplň od 25,00€
Výplň amalgámová od 20,00€
Provizórna výplň 10,00€
Pečatenie stáleho zuba 10,00€
Gingivektómia pomocou VFP od 15,00€
Endodontické ošetrenie zuba podľa počtu koreňových kanálikov od 70,00€
Preendodontická dostavba zuba 40,00€
Použitie materiálu MTA 20,00€
Aplikácia FRC čapu do koreňového kanálika 25,00€
Aplikácia dezinfekčnej vložky do koreňového kanálika 25,00€
Odstránenie nevyhovujúcej koreňovej výplne 25,00€
Vnútorné bielenie 1 zub 70,00€
Vonkajšie bielenie 1 čeľusť 110,00€
Margin relocation - dostavba hlbokého defektu zuba 30,00€
Dlaha zo sklenených vlákien od 120,00€

CHIRURGICKÉ VÝKONY:

Intraorálna incízia 25,00€
Extrakcia zuba od 40,00€
Chirurgická extrakcia zuba od 100,00€
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti 15,00€
Zastavenie poextrakčného krvácania 15,00€
Sutúra extrakčnej rany 10,00€
Frenulektómia 80,00€
Chirurgické prehĺbenie vestibula 100,00€
Sondáž slinnej žľazy 20,00€
Resekcia koreňového hrotu od 180,00 €
Primárna plastika oroantrálnej komunikácie 100,00€
Egalizácia alveolárneho výbežku od 40,00€
Príplatok za komplikovaný chirurgický výkon 50,00€

PROTETIKA:

Alginátový odtlačok 10,00€
Silikónový odtlačok 20,00€
Silikónový registrát zhryzu 10,00€
Separácia/sňatie korunky 10,00€
Sádrové študijné modely 20,00€
Wax-up na 1 zub 30,00€
Mock-up na 1 zub 30,00€
Korunka/člen - kovokeramika od 200,00€
Korunka/člen - zirkónoxidová keramika od 250,00€
Korunka/člen - celokeramika 300,00€
Inlay/onlay/overlay keramická 230,00€
Inlay/onlay/overlay kompozitná 150,00€
Provizórna korunka/člen - frézovaná kompozitná 70,00€
Provizórna korunka živicová zhotovená v laboratóriu 50,00€
Provizórny mostík živicový zhotovený v laboratóriu od 100,00€
Celková snímateľná náhrada 250,00€
Celková imediátna náhrada 180,00€
Čiastočne snímateľná náhrada - 1 čeľusť 350,00€
Čiastočne snímateľná náhrada - deflex 350,00€
Čiastočne snímateľná imediátna náhrada od 80,00€
Individuálny nosič na bielenie 1 čeľusť 50,00€
Dlaha proti bruxizmu 80,00€
Dlahy proti chrápaniu 120,00€
Športový chránič chrupu od 75,00€

PEDOSTOMATOLOGICKÉ VÝKONY:

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie 25,00€
Preventívna pedostomatologická prehliadka 20,00€
Lokálna fluoridácia 1 sextant 5,00€
Pečatenie dočasného zuba 7,00€
Dočasná výplň mliečneho zuba 10,00€
Výplň dočasného zuba skloionomérny cement 25,00€
Výplň dočasného zuba kompozit, kompomér 30,00€
Extirpácia drene dočasného zuba 15,00€
Paliatívne endodontické ošetrenie dočasného zuba 15,00€
Extrakcia dočasného zuba 15,00 - 30,00€